Brugerbetingelser

Brugerbetingelser

Læs Brugerbetingelser for cashbackAPP herunder eller download dem på PDF her.

 1. Generelt

  1. Loyalitetsprogrammet giver dig som bruger mulighed for at opnå
   forskellige kontante fordele (herefter benævnt ”Bonus”) fra de
   deltagende virksomheder. Loyalitetsprogrammet benævnes herefter
   ”Cashback Services”. Cashback Services ejes og drives af Loyalty Key
   Cardlinked ApS, CVR nr. 35239502, Amerika Plads 19, 2100 København Ø
   (herefter benævnt ”Cashback”).

  2. Disse brugerbetingelser gælder for alle Cashback Services uanset
   platform udbudt af Loyalty Key Cardlinked ApS, herunder hjemmesider
   og apps (herefter benævnt ”Platformene”).

  3. For at gøre brug af Cashback Services, skal du acceptere disse
   Brugerbetingelser, som du bør læse grundigt igennem, før du tilmelder
   dig. I modsat fald kan du ikke anvende Cashback Services. Du må alene
   benytte Cashback Services som privatperson bosiddende i Danmark, og
   du skal være fyldt 16 år.

  4. For information om, hvorledes dine personoplysninger behandles i
   forbindelse med leveringen af Cashback Services, henvises til vores
   Persondatapolitik.

 2. Oprettelse af brugerprofil

  1. For at anvende Cashback Services skal du oprette en brugerprofil hos
   Cashback. Oprettelse af en brugerprofil forudsætter, at du som minimum
   angiver din e-mailadresse og dit mobiltelefonnummer, dit postnummer
   samt opretter en adgangskode. Ved oprettelsen tildeles du et unikt
   kundenummer. Dette kundenummer skal du oplyse, når du benytter dig
   af Cashback Services’ support.

  2. For at opnå Bonus via Cashback Services skal du tillige tilmelde dit eller
   dine betalingskort med angivelse af kortnummer, udløbsdato og navnet
   på kortholderen. Du kan blive bedt om at oplyse din CVC/CVV-kode
   (den trecifrede kode på bagsiden af dit kort), for at vi kan verificere dit
   kort.

  3. For at få fuldt udbytte af alle funktioner i Cashback Services kan du
   vælge at oplyse en række yderligere oplysninger om dig selv, som f.eks.
   antal personer i din husstand, fødselsdato, køn og alder, ligesom der kan
   være andre typer af oplysninger, som du kan vælge at oplyse. Dette er
   frivilligt.

  4. Du er ansvarlig for, at dine oplysninger altid er korrekte. Såfremt du ønsker
   at foretage ændringer i de oplysninger, du har registreret i din
   brugerprofil, f.eks. hvis du får et nyt betalingskort eller bankkontonummer
   eller ønsker at ændre dine kontaktoplysninger, kan sådanne ændringer
   foretages på Platformene.

 3. Optjening

  1. Hver gang du handler i de mange fysiske butikker, kæder eller
   onlinebutikker, som er tilknyttet Cashback Services, får du en Bonus, når
   du anvender det til Cashback Services tilknyttede betalingskort som
   betalingsmiddel.

  2. Hvilken Bonus du opnår, for hvad og hvordan varierer fra virksomhed til
   virksomhed, men fremgår altid på Platformene. Den Bonus, du opnår hos
   den enkelte virksomhed, kan ændres uden varsel. Det er altid den Bonussats,
   der var gældende på tidspunktet for din betaling med det til
   Cashback Services tilknyttede betalingskort, der anvendes.

  3. Bonus beregnes forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Den kan
   beregnes på ét af følgende grundlag:

   1. Enten på basis af hele din betaling (fx ”20 pct. af hele betalingen”,
    hvor du vil optjene 80 kr. i bonus ved et køb på 400 kr.)

   2. Være betinget af et køb for et bestemt beløb (fx ”20 pct. af
    betalingen ved køb for minimum 200 kr.” hvor du vil optjene 40 kr. i
    bonus ved et køb på 200 kr., og ikke nogen bonus, ej heller
    forholdsmæssigt beregnet, hvis betingelsen ikke er opfyldt, altså
    ved køb på under 200 kr. i eksemplet)

   3. Være en maksimal bonus (fx ”20 pct. af betalingen dog maks. 100
    kr.”, hvor du vil optjene 100 kr. i Bonus ved køb for 1.000 kr. og
    derover)

   4. Et andet grundlag, som fremgår hos den tilknyttede virksomheds
    informationer på Platformene.

  4. Du skal altid betale den fulde pris til den til Cashback Services tilknyttede
   virksomhed. Bonus beregnes altid af din betaling til den tilknyttede
   virksomhed inkl. moms, og Bonus kan alene bruges som anført i pkt. 4.

  5. Når du har gennemført en Bonus-berettiget betaling, registreres Bonus på
   din konto hos Cashback Services (herefter benævnt ”Cashback-konto”).
   Der kan dog gå et lille stykke tid, inden registreringen kan ses på din
   Cashback-konto på Platformene.

  6. Når Cashback Services registrerer din Bonus som ”Afventende”, betyder
   det, at din transaktion er registreret. Så snart Cashback Services har
   modtaget din Bonus fra butikken eller webshoppen, vil status på din
   optjente Bonus blive ændret til ”Bekræftet”.

  7. Hvis du foretager en Bonus-berettiget betaling, som efterfølgende
   annulleres, fx fordi du fortryder dit køb hos den til Cashback Services
   tilknyttede virksomhed, annulleres den ved betalingen optjente Bonus på
   din Cashback-konto. Bliver saldoen på din Cashback-konto herved
   negativ, kan Cashback Services opkræve et tilsvarende beløb hos dig,
   således at din saldo går i nul.

  8. Såfremt du tillmelder det samme betalingskort på flere Platforme udbudt
   af Loyalty Key Cardlinked ApS, gør vi opmærksom på, at du optjener én
   Bonus når du handler hos en partner, der er tilmeldt flere Platforme. Du
   optjener derved ikke dobbelt Bonus ved at være tilmeldt flere Platforme.
   Du kan tilgå transaktioner foretaget med et betalingskort tilmeldt flere
   Platforme på alle de Platforme, hvor du har tilmeldt det samme
   betalingskort, men du kan ikke udbetale Bonussen fra begge Platforme.

   Eksempel: Du har tilmeldt det samme betalingskort på to Platforme, og
   optjent en Bonus hos en tilmeldt forretning, der tilbød 20%. De har optjent
   en Bonus på 200 kr. I dette tilfælde kan du se den optjente Bonus fra den
   pågældende transaktion på begge Platforme, men kun udbetale
   Bonussen én gang fra én af Platformene efter dit eget valg. [Når du
   udbetaler Bonussen fra den ene af Platformene, vil den pågældende
   transaktion blive markeret som udbetalt på begge Platforme. Vi gør
   opmærksom på, at der kan gå et lille stykke tid, inden transaktionens
   status ændres på tværs af Platformene.]
   Du kan til enhver tid se alle Platforme udbudt af Loyalty Key Cardlinked
   ApS på Loyaltykey.com.

 4. Brug af optjent Bonus

  1. Når saldoen på din Cashback Konto er 100 kr. eller derover, kan du
   bruge din optjente Bonus ved at vælge ”Udbetal”. Du kan til enhver tid
   se saldoen på din Cashback-konto under fanen ”Konto” på Platformene.
   Det fremgår samtidigt af Platformene, hvordan du kan bruge din
   optjente Bonus.

  2. Ved brug af din optjente Bonus vil et beløb svarende til saldoen på din
   Cashback-konto blive anvendt 1:1, dog modregnes der et
   administrationsgebyr på 20 kr., når du udbetaler. En opdateret liste over
   dine muligheder for brug af din optjente Bonus fremgår på Platformene.
   Du kan ikke vælge delvist at bruge din Bonus og ved brug anvendes hele
   saldoen på én gang.

  3. Nogle brugsmåder kræver, at du oplyser dit kundenummer hos den
   virksomhed, som brugen skal ske hos, f.eks. hvis du har mulighed for at
   modregne en betaling med din optjente Bonus.

  4. Din til enhver tid værende saldo på din Cashback-konto er ikke et
   indestående eller tilgodehavende hos Cashback Services eller hos de
   deltagende virksomheder, og din Cashback-konto er således ikke en
   betalings- eller bankkonto, men alene en registreringskonto. Du opnår
   først et tilgodehavende via Cashback Services, når din saldo er 100 kr.
   eller derover, og du har valgt ”Udbetal”.

  5. Optjent Bonus kan udbetales én gang på Platformene udbudt af Loyalty
   Key Cardlinked ApS og kan ikke gen-udbetales på en anden Platform, jf.
   punkt 3.8.

 5. Betaling

  1. Det er omkostningsfrit at oprette en Cashback-konto hos Cashback
   Services, og du vil ikke blive opkrævet et løbende gebyr.
   Når du udbetaler optjent cashback, modregnes et administrationsgebyr
   på 20 kr.

 6. Kommunikation fra Cashback

  1. Du vil løbende blive orienteret om vigtige informationer f.eks.
   servicebeskeder eller ændringer af disse Brugerbetingelser, via den e-mailadresse,
   du angiver i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil,
   og/eller via sms og/eller push-beskeder på Platformene.

 7. Samtykke vedrørende henvendelse fra Cashback

  1. Med dit udtrykkelige samtykke kan du modtage nyhedsbreve,
   orienteringer om nye funktioner og andet materiale vedrørende
   Cashback Services via din e-mailadresse og/eller sms og/eller via pushbeskeder
   på Platformene. Sådanne henvendelser kan indeholde
   oplysninger om din saldo, din mulighed for brug, særlige tilbud og
   muligheder for at optjene Bonus. Du kan på Platformene til- og fravælge,
   hvilke typer henvendelser, du ønsker at modtage.

  2. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage
   markedsføringsmateriale via dine personlige indstillinger.

 8. Markedsføring ved brug af anden elektronisk post

  1. Når du har handlet i en af de til Cashback Services tilknyttede
   virksomheder (butikker eller webshops mv.), eller hvis du vælger af
   ”følge” en butik via Platformene, vil du løbende modtage opslag med
   relevant markedsføringsmateriale fra den pågældende butik i dit
   nyhedsfeed på Platformene. Du kan til enhver tid framelde dig
   modtagelse af sådanne opslag i dit nyhedsfeed ved at trykke på
   knappen ”Følg ikke længere”, som du finder nederst i hvert opslag. Du
   kan også framelde dig opslag fra flere butikker på samme tid ved at
   trykke på knappen ”Håndter tilmeldinger”, som viser en oversigt over alle
   de butikker, som du er tilmeldt.

  2. Cashback er ikke ansvarlig for indholdet af den markedsføring, som du
   direkte eller indirekte modtager fra de til Cashback Services tilknyttede
   virksomheder. Cashback foretager ingen verifikation af udsagn i
   materiale, og fejl, mangler, samt vildledende eller urigtige udsagn fra
   butikkernes side er Cashback uvedkommende. Cashback påtager sig
   intet ansvar for sådanne fejl eller mangler, vildledende eller urigtige
   udsagn i sådan markedsføring, oplyste priser, udsolgte varer eller
   lignende.

  3. Såfremt du på krænkende vis måtte opleve, at markedsføring ikke
   stemmer overens med lovgivningen eller på anden måde er af
   krænkende karakter, er du velkommen til at anmelde dette til Cashback
   Services.

 9. Sikkerhed

  1. Din adgangskode er personlig, og du skal til enhver tid behandle
   adgangskoden fortroligt. Du må aldrig gøre din adgangskode
   tilgængelig for andre.

  2. Såfremt der opstår misbrug af din adgangskode, eller du mistænker
   dette, skal du straks informere Cashback herom, hvorefter Cashback kan
   spærre din brugerprofil. Hvis Cashback mistænker misbrug af din profil,
   kan Cashback altid spærre din profil. Cashback er i disse situationer uden
   ansvar over for dig eller tredjemand.

  3. Cashback opretholder et højt sikkerhedsniveau. Herunder sikrer
   Cashback, at behandling af dine betalingskortoplysninger sker under
   overholdelse af PCI krav (Payment Card Industry).

 10. Rettigheder

  1. Cashback har samtlige rettigheder, herunder ophavsret, ejendomsret,
   varemærkeret mv., til Cashback Services.

  2. Som bruger får du en ikke-eksklusiv brugsret til Platformene. Cashback
   kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.

 11. Drift m.v.

  1. Cashback søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser
   på Platformene, men kan ikke garantere, at sådanne ikke forekommer.
   Cashback hører gerne fra dig, såfremt du oplever sådanne forhold.

  2. Cashback søger at sikre, at tjenesterne (Cashback Services, herunder
   Platformene) altid er tilgængelige, men kan ikke garantere dette.
   Herunder kan tjenesterne være utilgængelige i forbindelse med
   vedligeholdelse, og Cashback er berettiget til at tilføje eller fjerne
   funktioner til Cashback Services. Cashback bestræber sig på at orientere
   dig på forhånd, såfremt der forventes utilgængelighed, eller såfremt
   funktioner fjernes.

  3. Cashback er ikke ansvarlig overfor dig i tilfælde af fejl, mangler,
   driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet.

 12. Udmeldelse og ophør

  1. Du kan til enhver tid og uden varsel slette din brugerprofil, hvis du ikke
   længere ønsker at anvende Cashback Services. Såfremt du sletter din
   brugerprofil, vil data blive slettet for bestandigt og Cashback har ikke
   mulighed for at tilbagekalde disse data, ej heller på din opfordring.

  2. Cashback kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din
   aftale om brug af Platformene og eventuelt slette din brugerprofil, f.eks. i
   tilfælde af uacceptabel brugeradfærd eller forsøg på misbrug af
   tjenesten.

  3. Cashback kan til enhver tid opsige din aftale med et varsel på én
   måned, når du har været inaktiv (dvs. ikke haft minimum ét aktivt tilmeldt
   betalingskort) i en periode, der overstiger 12 måneder.
   Ved opsigelsesvarslets udløb har du ikke længere mulighed for at gøre
   brug af en eventuelt optjent Bonus.

  4. Såfremt Cashback suspenderer eller opsiger din aftale om brug af
   Cashback Services, vil Cashback rette henvendelse til dig via den emailadresse,
   som du har angivet ved oprettelse af din brugerprofil.

 13. Ansvar

  1. Cashback kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for din brug
   af Platformene.

  2. Cashback er ingenlunde ansvarlig for aftaler, køb mv. indgået mellem
   dig og de til Cashback Services tilmeldte virksomheder. Dette er alene et
   forhold mellem dig og tredjemand og vedrører ikke Cashback. Det er
   således de til Cashback Services tilknyttede samarbejdspartnere, og ikke
   Cashback selv, som du indgår aftale med om køb og levering af de
   pågældende tjenester og produkter. Ligeledes er Cashback ikke
   ansvarlig for den af dig optjente Bonus, som Cashback ikke modtager fra
   den virksomhed, som du har handlet med, uanset årsagen hertil.

  3. Cashback er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, skade
   eller tab i tilfælde af force majeure, hvortil henregnes bl.a. virus- eller
   hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt,
   underleverandørers force majeure samt andre uforudsete
   omstændigheder, som Cashback ikke rimeligvis kunne forudse eller
   undgå.

  4. Såfremt Cashback uanset ovenstående måtte blive erstatningsansvarlig,
   kan Cashbacks samlede erstatningsansvar overfor dig, aldrig overstige et
   beløb svarende til det beløb, du måtte have betalt for brugen af
   Cashbacks tjenester inden for de seneste 12 måneder forud for kravets
   opståen.

 14. Tredjepart

  1. Cashback kan overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til
   disse betingelser til ethvert selskab.

  2. Som bruger accepterer du, at såfremt Cashback bliver solgt eller på
   anden måde overdraget til anden virksomhed, fortsætter Cashback
   Services for dig som bruger.

 15. Kommunikation og ændringer

  1. Du vil løbende blive orienteret om vigtige informationer, f.eks. ændringer
   af disse Brugerbetingelser, via den e-mailadresse, du har angivet i
   forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, og/eller via sms og/eller
   push-beskeder på Platformene.

  2. Cashback er til enhver tid berettiget til at ændre disse Brugerbetingelser
   uden varsel, såfremt ændringerne ikke er til væsentlig skade for dig som
   bruger. Cashback vil orientere dig om nye betingelser via den emailadresse,
   du har oplyst i din brugerprofil.

  3. Såfremt du ikke accepterer eventuelt ændrede betingelser, skal du
   ophøre med brugen af Cashback Services, og Cashback er berettiget til
   at slette din brugerprofil.

  4. Ændringer træder i kraft ti dage efter, at de er fremsendt til dig. Såfremt
   der er tale om væsentlige ændringer af brugervilkårene, vil ikrafttræden
   efter omstændighederne kunne ske efter et længere varsel.

  5. Du vil også få besked via e-mail, hvis Cashback Services lukker. I det
   tilfælde vil du kunne benytte din optjente Bonus i seks måneder, efter du
   har modtaget meddelelse om nedlukningen. Herefter vil din optjente
   Bonus være udløbet, jf. pkt. 12.

 16. Lovvalg og værneting

  1. Disse Brugerbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse
   med dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå mellem dig og Cashback
   vedrørende disse Brugerbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed,
   skal indbringes for Københavns Byret, medmindre andet følger af
   ufravigelige forbrugerregler. Hvis du har spørgsmål til Cashback Services,
   eller hvis du f.eks. ikke mener, du har fået tilskrevet den korrekte Bonus
   efter et køb, kan du altid rette henvendelse til vores kundeservice.

Brugerbetingelser, April 2022